Beleidsmedewerker Onderwijs en Kinderopvang – Matchpartner – Hengelo

Matchpartner

Wat ga je doen?
Jij wordt ingezet in het cluster beleid van het team Sociaal Domein. Deze functie is ontstaan door het beschikbaar komen van middelen via het Nationaal Programma Onderwijs. Jouw opdracht wordt om invulling te geven aan beleid en samenwerkingsafspraken die bijdragen aan het wegwerken van (leer- en ontwikkelings)achterstanden die ontstaan zijn door corona. Jouw focus ligt daarbij op de taakgebieden onderwijs en kinderopvang.

Wat ga je verder doen?
Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met als doel om onderwijsachterstanden/-vertragingen weg te werken die ontstaan zijn door corona

Herziening van het subsidiebeleid reguliere peuterplekken en VVE-plekken

Monitoren van eventuele toename van het aantal VVE-plekken vanwege corona-effecten

Actualiseren van het onderwijsachterstandenbeleid

Adviseren en beleid ontwikkelen over vraagstukken ten aanzien van de IKC-ontwikkeling (met name in relatie tot kinderopvang)

Realiseren/ monitoren van resultaatafspraken met het onderwijs over de doorgaande leerlijn.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: